ФМ-репозитарій

Головна Повна версія

Актуалізація синергетичного підходу у дослідженні відкритої освіти

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Олексюк, Василь Петрович
dc.contributor.author Олексюк, Олеся Романівна
dc.date.accessioned 2017-06-11T19:15:31Z
dc.date.available 2017-06-11T19:15:31Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.citation Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія No2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – No 19 (26). – с.113-117 uk
dc.identifier.uri http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/987
dc.description.abstract На основі аналізу наукової літератури розкрито поняття «відкрита освіта». Досліджено, що синергетичний підхід до відкритої освіти реалізується в домінуванні в освітній діяльності самоорганізації, й полягає в стимулюючому впливові на суб'єкт навчальної діяльності інформатизації, демократизації, глобалізації освіти. Розглянуто положення синергетичної методології в освітній галузі. Виділено етапи розвитку відкритої освіти згідно синергетичного підходу. Проаналізовано основні види синергії, які виникають у процесі навчання майбутніх учителів інформатики. uk
dc.description.abstract На основе анализа научной литературы раскрыто понятие «открытое образование». Доказано, что синергетический подход к открытой образования реализуется в доминировании в образовательной деятельности самоорганизации, и заключается в стимулирующем воздействии на субъект учебной деятельности информатизации, демократизации, глобализации образования. Рассмотрены положения синергетической методологии в образовательной сфере. Выделены этапы развития открытого образования согласно синергетического подхода. Проанализированы основные виды синергии, возникающие в процессе обучения будущих учителей информатики uk
dc.description.abstract The article explores the concept of open education. Synergistic approach for open education is realized through self-organization of learning activities. The process of democratization and globalization have a stimulating effect on the open education. The article considers positions of synergetic methodology in education. The authors studied the stages of development of open education under synergetic approach and analyzed the main types of synergies that arise during future computer scienses teachers training uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher НПУ імені М.П. Драгоманова uk
dc.relation.ispartofseries КІ;2017
dc.subject відкрита освіта uk
dc.subject синергетичний підхід uk
dc.subject синергія uk
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології uk
dc.title Актуалізація синергетичного підходу у дослідженні відкритої освіти uk
dc.title.alternative Actualization of synergetic approach in a research of open education uk
dc.title.alternative Актуализация синергетического подхода в исследовании открытого образования uk
dc.type Article uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу

 

Мобільна версія DSpace