ФМ-репозитарій

Головна Повна версія

Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів внз з теоретичної фізики

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Дідора, Тарас Дмитрович
dc.contributor.author Мохун, Сергій
dc.contributor.author Іванко, Володимир
dc.date.accessioned 2013-10-04T10:22:05Z
dc.date.available 2013-10-04T10:22:05Z
dc.date.issued 2011-03
dc.identifier.citation Дідора, Т. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики / Т. Дідора, С. Мохун, В. Іванко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 128-134. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/72
dc.identifier.uri http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/591
dc.description.abstract З’ясовано особливості переходу навчання студентів на самостійну роботу. Досліджено умови наукової організації самостійної роботи студентів вищих закладів освіти у контексті Болонського про-цесу. Наведено приклад створення інформаційно-навчального середовища для організації самостійної роботи студентів педагогічного університету з теоретичної фізики, розроблено методику його викори-стання під час самостійної та індивідуальної роботи студентів. en_US
dc.description.abstract Выяснены особенности перехода учебы студентов на самостоятельную работу. Исследовано усло-вия научной организации самостоятельной работы студентов высших заведений образования в контекс-те Болонского процесса. Приведен пример создания информационно-учебной среды для организации само-стоятельной работы студентов педагогического университета с теоретической физики, разработана методика её использования во время самостоятельной и индивидуальної работы студентов. en_US
dc.description.abstract The peculiarities of transition to self-training by students are found out. The conditions of scientific or-ganization of students’ self-training at institutes of higher education are probed. The example of created infor-matively-educational environment for organizing students’ self-training on theoretical physics in Pedagogical University is illustrated. The method of its usage in students’ self-training and individual work is developed. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка en_US
dc.subject самостійна робота en_US
dc.subject дистанційне навчання en_US
dc.subject навчальне середовище en_US
dc.subject Moodle en_US
dc.title Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів внз з теоретичної фізики en_US
dc.title.alternative Дидактическое обеспечение организации самостоятельной работы студентов вузов по теоретической физике en_US
dc.title.alternative The didactic support of organization independent students’ work of institutes of higher education in theoretical physics sub-ject en_US
dc.type Article en_US
dc.rights.holder © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу

 

Мобільна версія DSpace