ФМ-репозитарій

Головна Повна версія

Побудова інтерполяційно-апрокси-маційних многочленів найкращого рівномірного наближення для неперервно-диференційованих функцій з вісьмома точками чебишевського альтернансу

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Гуштик, В. О.
dc.date.accessioned 2013-09-14T10:28:51Z
dc.date.available 2013-09-14T10:28:51Z
dc.date.issued 09/09/13
dc.identifier.uri http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/553
dc.description.abstract У роботі знайдено вісім точок чебишевського альтернансу у випадку многочлена шостого степеня. Наведено основні теореми теорії наближення функцій, отримано формули, за якими будується многочлен, близький до многочлена найкращого рівномірного наближення, зроблено асимптотичну оцінку величини максимального відхилення многочлена від функції, яку наближають, складено системи рівнянь, з яких можна визначити потрібні точки чебишевського альтернансу. Наведено приклади побудови такого многочлена для функцій sin x та ex на відрізку [0; 1]. Оцінено різницю між відповідною функцією та многочленом. Складні обчислення виконані у середовищі MathCad. За допомогою цього програмного забезпечення було знайдено вісім точок чебишевського альтернансу, знайдено інтерполяційно-апроксимаційні многочлени, близькі до многочленів найкращого рівномірного наближення, для основних елементарних функцій та побудовані графіки різниці функцій та відповідних многочленів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.relation.ispartofseries МІ-52;2013
dc.subject апроксимація uk
dc.subject інтерполяція uk
dc.subject многочлен uk
dc.subject чебишевський альтернанс uk
dc.subject рівномірне наближення uk
dc.subject неперервно-диференці-йована функція uk
dc.subject MathCad. uk
dc.title Побудова інтерполяційно-апрокси-маційних многочленів найкращого рівномірного наближення для неперервно-диференційованих функцій з вісьмома точками чебишевського альтернансу uk
dc.type Diplomwork uk
dc.contributor.supervisor Галан, В. Д.


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу

 

Мобільна версія DSpace